Data limită pentru înscrierea probelor și pentru primirea și recepția lor este 15 Mai 2020.

Având în vedere situația creată de pandemia de corona virus,

Ținând cont de noile reguli de distanțare socială,

Înregistrând incertitudinile privind deplasările și întrunirile,

Constatând impasul în care se află producătorii de vin și nevoia acestora de a reveni în atenția consumatorilor,

Luând act de amânarile și progrămarile concursurilor internaționale către ultima parte a anului*,

Evaluând acțiunile compensatorii mediocre ale tuturor guvernelor pentru sectorul vitivinicol, considerat de acestea ca neprioritar,

Acceptând valabilitatea noilor tipuri de actiuni intermediate de tehnologie,

CONSILIUL DIRECTOR AL

V I N A R I U M  

H O T A R A S T E

În baza statutului propriu al Asociației, al Regulamentului OIV și VINOFED,

cu respectarea normelor uzuale, dar și a celor suplimentare subsumate combaterii epidemiei,

fiind asigurați de profesionalismul fiecarui jurat şi de posibilitatea fiecăruia de a asigura condiții specifice actului de evaluare,

convinși fiind ca Organizațiile Internaționale, autoritățile naționale, presa și publicul vor accepta racordarea la noile tehnologii de comunicare ca soluție pentru depășirea impasului global și vor conștientiza necesitatea imperioasă a acțiunii

O R G A N I Z A R E A

EDITIEI a XVII-a

a Concursului Internațional de Vinuri   V I N A R I U M   2020

ca TeleVINARIUM**

Note explicative:

 • Probele vor fi recepționate la Organizator
 • Fiecare probă va primi număr de pivniță unic
 • Toate probele se vor ordona după tip, an de producție, rest zaharuri, componentă aromatică, conform Anexa 1 OIV
 • Se vor ordona probele pentru jurizare pe zile, comisii și serii
 • Jurizarea se va face cu probele secretizate, conform Regulamentului OIV
 • Toate probele se vor transfera la un laborarator autorizat unde, în prezența unei comisii, în condiții de deplină securitate sanitară, fiecare probă va fi transvazată steril în recipiente noi de 100ml, pregatite conform normelor de îmbuteliere
 • Recipientele vor fi etanșeizate, primind număr de concurs identic cu cel al “probei-mamă”. Organizatorul va aplica chei de control AR (QR), pentru uz intern
 • Probele pentru toate cele patru zile vor ajunge la fiecare membru al juriului, în funcție de repartiția pe comisii. Expedierea se va face prin curier expres
 • Juratii primesc aplicația de jurizare și vor nota de pe device-urile proprii
 • Comunicarea cu șefii de comisie se va face pe o platformă oficială dedicată
 • Sesiunile vor fi deschise cu o verificare generală a condițiilor obligatorii și cu degustarea și comentarea probei de calibrare
 • Degustarea și notarea vor decurge în condiții identice cu cele din offline. Jurații unei comisii, ca de obicei, nu vor cunoaște notele celorlalti. Întreg procesul va fi monitorizat și înregistrat video
 • Șefii de comisii, degustători romani, vor fi prezenți în sala special amenajată pentru jurizare și teleconferință
 • Detaliile tehnice și de procedură vor fi anunțate în timp util

* Concursurile Internaționale sunt reprogramate în toamnă (fără o certitudine a derulării lor); VINARIUM încearcă să susțină vinurile albe și rose – producția 2019, atât în termeni de viață a vinului, cât și din punct de vedere comercial

** VINARIUM – primul concurs internațional de vinuri din lume, cu jurați internaționali aflați în țări diferite, organizat online